Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Debatter :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

16. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt hade ingetts (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000032/2018) från Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria och Monica Macovei, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) från Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, till kommissionen: Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj) (B8-0021/2018).

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy