Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

17. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingivits från ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000054/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (B8-0022/2018).

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy