Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

18. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari I 2018 finns på Europarl.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy