Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg

19. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dodatok 1 k dohode o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom;

- dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej;

- protokol k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii;

- dohoda medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020;

- dodatkový protokol k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou;

- dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty;

- dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti stredozemia (Prima);

- dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch;

- protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou;

- dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020;

- dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA);

- dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií
v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii
;

- dohoda medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch;

- dohoda medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch;

- dohoda medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch;

- dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia