Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

21. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého květnového plenárního zasedání (PE 621.808/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Předseda oznámil, že Konference předsedů schválila žádost zvláštního výboru pro boj proti terorismu (TERR) týkající se dvouměsíčního prodloužení platnosti jeho funkčního období.

Toto prodloužení je nezbytné k tomu, aby výbor TERR mohl splnit svůj mandát.

O rozhodnutí se bude hlasovat v úterý a bude prohlášeno za přijaté, pokud proti němu nebude vznesena žádná námitka.

Žádost skupiny PPE, aby bylo hlasování o zprávě Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (bod 20 PDOJ) odloženo na středu.

Vystoupil Pavel Svoboda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byl na závěr rozpravy o prohlášení Komise o zavedení cel v odvětví oceli a hliníku se strany USA (bod 78 PDOJ) předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Alessia Maria Mosca proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (54 pro, 233 proti, 9 se zdrželo).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako třetí bod prohlášení Rady a Komise o prováděcích opatřeních a zachování společného komplexního akčního plánu (bez usnesení).

Vystoupili: Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Victor Boştinaru proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (73 pro, 215 proti, 4 se zdrželo).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako pátý bod otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Radě o smlouvě o zákazu jaderných zbraní.

Vystoupil João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (142 pro, 151 proti, 5 se zdrželo).

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise o používání nepřiměřeného násilí vůči uprchlíkům a migrantům, zejména případu Mawda.

Vystoupili: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Tomáš Zdechovský proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (128 pro, 149 proti, 13 se zdrželo).

Žádost skupiny S&D, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako třetí bod otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Komisi o rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (bez usnesení).

Vystoupila Evelyne Gebhardt za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (150 pro, 114 proti, 10 se zdrželo).

Žádost skupiny PPE, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod zpráva Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) o mechanismu civilní ochrany Unie.

Vystoupila Elisabetta Gardini za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Edouard Martin k návazným krokům v souvislosti s návrhem usnesení o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU, které bylo přijato dne 26. října 2017 (bod 10 zápisu ze dne 26.10.2017) (předseda ujistil, že předsednictvo a poradní výbor nadále pracují v souladu s vůlí shromáždění).

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí