Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - Strasbourg

21. Käsittelyjärjestys
CRE

Toukokuun II 2018 (PE 621.808/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on hyväksynyt terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan (TERR) pyynnön sen toimikauden jatkamisesta kahdella kuukaudella.

Tämä jatkaminen on välttämätöntä, jotta TERR-valiokunta voisi hoitaa toimeksiantonsa.

Päätöksestä äänestetään tiistaina ja se hyväksytään, ellei sitä vastusteta.

PPE-ryhmä pyysi lykkäämään keskiviikkoon äänestystä mietinnöstä ”Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano”(A8-0170/2018), jonka ovat jättäneet Pavel Svoboda ja Richard Corbett (PDOJ:n 20 kohta).

Pavel Svoboda käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että Yhdysvaltojen tuontitulleja teräs- ja alumiinialalla koskevasta komission julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitys (PDOJ:n kohta 78), josta äänestettäisiin torstaina.

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Alessia Maria Mosca pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (54 puolesta, 233 vastaan, 9 tyhjää).

GUE/NGL-pyysi, että iltapäivän kolmanneksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan liittyvistä täytäntöönpanotoimista ja jatkuvuutta koskevista toimista (ilman päätöslauselmaa).

Puheenvuorot: Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Victor Boştinaru pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (73 puolesta, 215 vastaan, 4 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän viidenneksi kohdaksi lisätään suullinen kysymys neuvostolle ydinkieltosopimuksesta.

João Pimenta Lopes käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (142 puolesta, 151 vastaan, 5 tyhjää).

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän toiseksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta liiallinen voimankäyttö pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan: Mawdan tapaus.

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Tomáš Zdechovský pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (128 puolesta, 149 vastaan, 13 tyhjää).

S&D-ryhmä pyysi, että iltapäivän kolmanneksi kohdaksi lisätään komission suullinen kysymys Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentamisesta rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (ilman päätöslauselmaa).

Evelyne Gebhardt käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (150 puolesta, 114 vastaan, 10 tyhjää).

PPE-ryhmä pyysi, että iltapäivän toiseksi kohdaksi lisätään Elisabetta Gardinin mietintö (A8-0180/2018) "Unionin pelastuspalvelumekanismi".

Elisabetta Gardini käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Edouard Martin käytti puheenvuoron jatkotoimista, jotka liittyvät 26. lokakuuta 2017 hyväksyttyyn päätöslauselmaan seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10) (puhemies vakuutti, että puhemiehistö ja neuvoa-antava komitea jatkavat toimintaansa täysistunnon suuntaviivojen mukaisesti).

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö