Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. - Strasbourg

21. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za svibanj II 2018. (PE 621.808/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Predsjednik je priopćio da je Konferencija predsjednika odobrila zahtjev Posebnog odbora za terorizam (TERR) da se valjanost njegovam andata produži za dva mjeseca.

To je produženje potrebno kako bi se odboru TERR omogućilo da izvrši svoj mandat.

Odluka će biti uvrštena u glasovanje u utorak i smatrat će se odobrenom ako ne bude prigovora.

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se glasovanje o izvješću Pavela Svoboda, Richarda Corbetta (A8-0170/2018) na temu Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (točka 20 PDOJ) prebaci na srijedu.

Govorio je Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se rasprava o izjavi Komisije u pogledu odluke SAD-a o uvođenju carinskih pristojbi na čelik i aluminij (točka 78. PDOJ) zaključi predstavljanjem prijedloga rezolucije o kojem će se glasati u četvrtak.

Govorili su: Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Alessia Maria Mosca koja se protivila zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (54 za, 233 protiv, 9 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao treća točka popodnevnog dijela dodaju izjave Vijeća i Komisije u pogledu mjera primjena i zadržavanja zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (bez rezolucije).

Govorili su: Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Victor Boştinaru koji se protivio zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (73 za, 215 protiv, 4 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao peta točka popodnevnog dijela doda usmeno pitanje Vijeću o Ugovoru o zabrani nuklearnog oružja.

Govorio je João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (142 za, 151 protiv, 5 suzdržanih).

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao druga točka popodnevnog dijela dodaju izjave Vijeća i Komisije na temu prekomjerne uporabe sile protiv izbjeglica i migranata, slučaj Mawda.

Govorili su: Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Tomáš Zdechovský koji se protivio zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (128 za, 149 protiv, 13 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se kao treću točku popodnevnog dijela doda usmeno pitanje Komisiji na temu Proširenje područja primjene poglavlja I. Uredbe Bruxelles II.a radi uključivanja registriranih partnerstava (preinaka) (bez rezolucije).

Govorila je Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odobrio zahtjev (150 za, 114 protiv, 10 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se kao drugu točku popodnevnog dijela doda izvješće Elisabette Gardini (A8-0180/2018) naslovljeno „Mehanizam Unije za civilnu zaštitu”.

Govorila je Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koaj je obrazložila zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorio je Edouard Martin, o daljnjem djelovanju nakon donošenja, 26. listopada 2017., Rezolucije o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u (točka 10 zapisnika od 26.10.2017.) (Predsjednik je osigurao da Predsjedništvo i Savjetodavni odbor nastavljaju djelovati u smjeru koji je htio Parlament).

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti