Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg

21. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje maja 2018 (PE 621.808/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov odobrila zahtevo posebnega odbora o terorizmu (TERR), da se njegov mandat podaljša za dva meseca.

To podaljšanje je potrebno, da bo odbor TERR lahko izpolnil svoj mandat.

Ta odločitev bo vključena v čas za glasovanje za torek in se bo štela za sprejeto, če ne bo vložen noben ugovor.

Zahteva skupine PPE, da se glasovanje o poročilu Pavla Svobode in Richarda Corbetta (A8-0170/2018) Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (točka 20 PDOJ) prestavi na sredo.

Govoril je Pavel Svoboda v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je pojasnil zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o izjavi Komisije o tarifah ZDA v sektorju jekla in aluminija (točka 78 PDOJ) zaključi s predložitvijo predloga resolucije, o katerem se bo glasovalo v četrtek,.

Govorili sta Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je pojasnila zahtevo, in Alessia Maria Mosca, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (54 za, 233 proti, 9 vzdržani) zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot tretja točka popoldanskega dela dodata izjavi Sveta in Komisije o izvedbenih ukrepih in ohranitvi skupnega celovitega načrta ukrepanja.

Govorila sta Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je pojasnila zahtevo, in Victor Boştinaru, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (73 za, 215 proti, 4 vzdržani) zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot peta točka popoldanskega dela doda vprašanje za ustni odgovor Svetu o pogodbi o prepovedi jedrskega orožja.

Govoril je João Pimenta Lopes v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je pojasnil zahtevo.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (142 za, 151 proti, 5 vzdržani) zavrnil.

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot druga točka popoldanskega dela dodata izjavi Sveta in Komisije o pretirani uporabi sile zoper begunce in migrante: primer deklice Mavde.

Govorila sta Gabriele Zimmer v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je pojasnila zahtevo, in Tomáš Zdechovský, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (128 za, 149 proti, 13 vzdržani) zavrnil.

Zahteva skupine S&D, da se kot tretja točka popoldanskega dela doda vprašanje za ustni odgovor Komisiji o razširitvi področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (brez resolucije).

Govorila je Evelyne Gebhardt v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je pojasnila zahtevo.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (150 za, 114 proti, 10 vzdržani) odobril.

Zahteva skupine PPE, da se kot druga točka popoldanskega dela poročilo Elisabette Gardini (A8-0180/2018) "Mehanizem Unije na področju civilne zaščite".

Govorila je Elisabetta Gardini v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je pojasnila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Edouard Martin o nadaljnjem ukrepanju po tem, ko je bila 26. oktobra 2017 sprejeta resolucija o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (točka 10 zapisnika z dne 26.10.2017) (predsednik je zagotovil, da predsedstvo in posvetovalni odbor še naprej delujeta v smeri, v katero stremi Parlament).

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov