Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

22. Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Violeta Bulc (член на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz и Carlos Zorrinho.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete и Violeta Bulc.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност