Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

22. Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Miguel Arias Cañete (člen Komise) a Violeta Bulc (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Pavel Telička za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Henna Virkkunen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete a Violeta Bulc.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí