Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. - Strasbourg

22. Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) i Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz i Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Henna Virkkunen.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo i Ruža Tomašić.

Govorili su: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete i Violeta Bulc.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti