Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Strasburg

22. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Henna Virkkunen.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete i Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności