Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 28 mai 2018 - Strasbourg

22. Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (Vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) și Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Lampros Fountoulis, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz și Carlos Zorrinho.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Henna Virkkunen.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete și Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate