Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

22. Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo och Ruža Tomašić.

Talare: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete och Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy