Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0238(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2017

Внесени текстове :

A8-0263/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

23. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Mireille D'Ornano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и João Ferreira.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 29.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност