Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0238(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0263/2017

Ingivna texter :

A8-0263/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

23. Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Ian Hudghton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och João Ferreira.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 29.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy