Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0156/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 24
CRE 28/05/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0223

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

24. Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ - Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης [2017/2119(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ [2017/2129(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Οι Clara Eugenia Aguilera García και Linnéa Engström παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Jarosław Wałęsa και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García και Linnéa Engström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018 και σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου