Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2129(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0156/2018

Debatter :

PV 28/05/2018 - 24
CRE 28/05/2018 - 24

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0223

Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

24. Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU - Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU [2017/2119(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden [2017/2129(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García och Linnéa Engström redogjorde för betänkandena.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Jarosław Wałęsa och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García och Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 29.5.2018 och punkt 13.7 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy