Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2037(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0178/2018

Внесени текстове :

A8-0178/2018

Разисквания :

PV 28/05/2018 - 25
CRE 28/05/2018 - 25

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.8
CRE 30/05/2018 - 13.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0224

Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

25. Бъдещето на прехраната и селското стопанство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство [2018/2037(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Seán Kelly (докладчик по становището на комисията INTA), Angélique Delahaye (докладчик по становището на комисията ENVI), Maria Noichl (докладчик по становището на комисията DEVE), Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията BUDG), Albert Deß, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr и Maria Gabriela Zoană.

Изказаха се: Phil Hogan и Herbert Dorfmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.8 от протокола от 30.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност