Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

27. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά P7_TA(2014)0212(COR01) και P8_TA(2016)0126(COR01) ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια στις 2 Μαΐου 2018 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2018).

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα για να τεθούν σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου