Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

27. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De rectificaties P7_TA(2014)0212(COR01) en P8_TA(2016)0126(COR01) zijn in de plenaire vergadering aangekondigd op 2 mei 2018 (punt 11 van de notulen van 2.5.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement hebben verzocht om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid