Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

28. Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte a Massimiliano Salini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov a João Pimenta Lopes.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 31.5.2018.

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí