Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - Strasbūras

28. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Wim van de Camp, Isabella De Monte ir Massimiliano Salini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.7 punktas

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika