Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

28. Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Wim van de Camp, Isabella De Monte en Massimiliano Salini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 31.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid