Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Strasburg

28. Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte i Massimiliano Salini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov i João Pimenta Lopes.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 31.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności