Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 28 mai 2018 - Strasbourg

28. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte și Massimiliano Salini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov și João Pimenta Lopes.

A intervenit Violeta Bulc.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 31.5.2018.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate