Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg

28. Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte a Massimiliano Salini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia