Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявление на председателството
 5.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на политическите групи
 8.Проверка на пълномощията
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Искане за снемане на имунитет
 11.Приключване на процедура за снемане на имунитет на член на ЕП
 12.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 17.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 18.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 19.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 20.Внесени документи
 21.Ред на работа
 22.Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (разискване)
 23.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
 24.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС - Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (разискване)
 25.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (разискване)
 26.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (разискване)
 27.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 28.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (разискване)
 29.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (кратко представяне)
 30.Устойчиви финанси (кратко представяне)
 31.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (кратко представяне)
 32.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 33.Дневен ред на следващото заседание
 34.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (231 kb)
24/10/2018 03:00
  Списък на присъствалите (57 kb)
19/02/2019 09:26
 
Протокол (88 kb)
24/10/2018 03:00
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 09:26
  Поименни гласувания (29 kb)
21/12/2018 08:46
 
Протокол (308 kb)
24/10/2018 03:00
  Списък на присъствалите (78 kb)
19/02/2019 09:26
  Поименни гласувания (413 kb)
21/12/2018 08:46
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност