Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství v politických skupinách
 8.Ověření pověřovacích listin
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Žádost o zbavení imunity
 11.Ukončení řízení o zbavení poslance imunity
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 15.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 17.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 18.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 19.Předání textů dohod Radou
 20.Předložení dokumentů
 21.Plán práce
 22.Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (rozprava)
 23.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)
 24.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU – Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (rozprava)
 25.Budoucnost potravinářství a zemědělství (rozprava)
 26.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (rozprava)
 27.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 28.Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (rozprava)
 29.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (krátké přednesení)
 30.Udržitelné finance (krátké přednesení)
 31.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (krátké přednesení)
 32.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 33.Pořad jednání příštího denního zasedání
 34.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (193 kb)
05/11/2018 12:32
 Prezenční listina (57 kb)
19/02/2019 09:26
 Jmenovitá hlasování (85 kb)
23/07/2018 16:26
 
 
Zápis (84 kb)
05/11/2018 12:32
 Prezenční listina (11 kb)
19/02/2019 09:26
 Jmenovitá hlasování (28 kb)
21/12/2018 08:46
 
 
Zápis (283 kb)
05/11/2018 12:32
 Prezenční listina (69 kb)
19/02/2019 09:26
 Jmenovitá hlasování (543 kb)
21/12/2018 08:46
 
Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí