Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství v politických skupinách
 8.Ověření pověřovacích listin
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Žádost o zbavení imunity
 11.Ukončení řízení o zbavení poslance imunity
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 15.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 17.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 18.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 19.Předání textů dohod Radou
 20.Předložení dokumentů
 21.Plán práce
 22.Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (rozprava)
 23.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)
 24.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU – Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (rozprava)
 25.Budoucnost potravinářství a zemědělství (rozprava)
 26.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (rozprava)
 27.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 28.Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (rozprava)
 29.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (krátké přednesení)
 30.Udržitelné finance (krátké přednesení)
 31.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (krátké přednesení)
 32.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 33.Pořad jednání příštího denního zasedání
 34.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (193 kb) Prezenční listina (57 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (85 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (28 kb) 
 
Zápis (283 kb) Prezenční listina (69 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (543 kb) 
Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí