Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 28. mai 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.In memoriam
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Volituste kontrollimine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine
 12.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 16.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b) (esitamine)
 17.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 18.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 19.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 20.Esitatud dokumendid
 21.Tööplaan
 22.Komisjoni otsus kolmanda liikuvuspaketi kohta (arutelu)
 23.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 24.MeiVäärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris - Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (arutelu)
 25.Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (arutelu)
 26.ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (arutelu)
 27.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 28.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (arutelu)
 29.Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (lühiettekanne)
 30.Jätkusuutlik rahastamine (lühiettekanne)
 31.2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (lühiettekanne)
 32.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 33.Järgmise istungi päevakord
 34.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (191 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Nimelise hääletuse tulemused (85 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (29 kb) 
 
Protokoll (278 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Nimelise hääletuse tulemused (477 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika