Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valtakirjojen tarkastus
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 16.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 18.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 19.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Käsittelyjärjestys
 22.Komission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista (keskustelu)
 23.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 24.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi - Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (keskustelu)
 25.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (keskustelu)
 26.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (keskustelu)
 27.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 28.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 29.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 30.Kestävä rahoitus (lyhyt esittely)
 31.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (lyhyt esittely)
 32.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 33.Seuraavan istunnon esityslista
 34.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (197 kb) Läsnäololista (57 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (85 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (29 kb) 
 
Pöytäkirja (281 kb) Läsnäololista (68 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (472 kb) 
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö