Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Piemiņas brīdis
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Pilnvaru pārbaude
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Pieprasījums atcelt imunitāti
 11.Deputāta imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 15.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 16.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 17.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 18.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 19.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Darba kārtība
 22.Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi (debates)
 23.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)
 24.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē - Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (debates)
 25.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (debates)
 26.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (debates)
 27.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 28.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (debates)
 29.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (īss izklāsts)
 30.Ilgtspējīgas finanses (īss izklāsts)
 31.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)
 32.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 33.Nākamās sēdes darba kārtība
 34.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (194 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) Balsojumi pēc saraksta (85 kb) 
 
Protokols (83 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumi pēc saraksta (29 kb) 
 
Protokols (283 kb) Apmeklējumu reģistrs (69 kb) Balsojumi pēc saraksta (479 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika