Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.In memoriam
 4.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Verifika tal-kredenzjali
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 11.Għeluq tal-proċedura tat-tneħħija tal-immunità ta' Membru
 12.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 15.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 17.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 18.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 19.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 20.Dokumenti mressqa
 21.Ordni tal-ħidma
 22.Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar it-tielet Pakkett "Mobilità" (dibattitu)
 23.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)
 24.Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE - Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (dibattitu)
 25.Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (dibattitu)
 26.L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (dibattitu)
 27.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 28.Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (dibattitu)
 29.L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (preżentazzjoni qasira)
 30.Finanzi sostenibbli (preżentazzjoni qasira)
 31.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (preżentazzjoni qasira)
 32.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 33.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 34.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (196 kb) Reġistru tal-attendenza (57 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (85 kb) 
 
Minuti (84 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (28 kb) 
 
Minuti (293 kb) Reġistru tal-attendenza (69 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (477 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza