Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling fracties
 8.Onderzoek geloofsbrieven
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 17.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 18.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 19.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 20.Ingekomen stukken
 21.Regeling van de werkzaamheden
 22.Besluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket (debat)
 23.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 24.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU - Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (debat)
 25.De toekomst van voedsel en landbouw (debat)
 26.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (debat)
 27.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 28.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (debat)
 29.Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (korte presentatie)
 30.Duurzame financiering (korte presentatie)
 31.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (korte presentatie)
 32.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 33.Agenda van de volgende vergadering
 34.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (194 kb) Presentielijst (57 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (85 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (27 kb) 
 
Notulen (289 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (409 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid