Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 28 mai 2018 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Omagiu postum
 4.Declarația Președintelui
 5.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 6.Componența Parlamentului
 7.Componența grupurilor politice
 8.Verificarea prerogativelor
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Cerere de ridicare a imunității
 11.Închiderea procedurii de ridicare a imunității unui deputat
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 16.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 17.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 18.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 19.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 20.Depunere de documente
 21.Ordinea lucrărilor
 22.Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)
 23.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (dezbatere)
 24.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE - Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (dezbatere)
 25.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (dezbatere)
 26.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (dezbatere)
 27.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 28.Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (dezbatere)
 29.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (prezentare succintă)
 30.Finanțele sustenabile (prezentare succintă)
 31.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (prezentare succintă)
 32.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 33.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 34.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (200 kb) Lista de prezenţă (57 kb) Voturi prin apel nominal (85 kb) 
 
Proces-verbal (84 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Voturi prin apel nominal (27 kb) 
 
Proces-verbal (290 kb) Lista de prezenţă (69 kb) Voturi prin apel nominal (475 kb) 
Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate