Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Počastitev spomina
 4.Izjava predsedujočega
 5.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 6.Sestava Parlamenta
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Zahteva za odvzem imunitete
 11.Zaključek postopka odvzema imunitete poslancu
 12.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 16.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 17.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 18.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 19.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 20.Predložitev dokumentov
 21.Razpored dela
 22.Sklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti (razprava)
 23.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 24.Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU - Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (razprava)
 25.Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (razprava)
 26.Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (razprava)
 27.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 28.Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (razprava)
 29.Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (kratka predstavitev)
 30.Vzdržne finance (kratka predstavitev)
 31.Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (kratka predstavitev)
 32.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 33.Dnevni red naslednje seje
 34.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (189 kb) Seznam navzočih (57 kb) Poimensko glasovanje (85 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Seznam navzočih (11 kb) Poimensko glasovanje (29 kb) 
 
Zapisnik (273 kb) Seznam navzočih (69 kb) Poimensko glasovanje (465 kb) 
Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov