Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Počastitev spomina
 4.Izjava predsedujočega
 5.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 6.Sestava Parlamenta
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Zahteva za odvzem imunitete
 11.Zaključek postopka odvzema imunitete poslancu
 12.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 16.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 17.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 18.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 19.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 20.Predložitev dokumentov
 21.Razpored dela
 22.Sklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti (razprava)
 23.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 24.Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU - Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (razprava)
 25.Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (razprava)
 26.Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (razprava)
 27.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 28.Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (razprava)
 29.Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (kratka predstavitev)
 30.Vzdržne finance (kratka predstavitev)
 31.Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (kratka predstavitev)
 32.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 33.Dnevni red naslednje seje
 34.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (189 kb)
24/10/2018 03:42
  Seznam navzočih (57 kb)
19/02/2019 09:26
 
Zapisnik (83 kb)
24/10/2018 03:42
  Seznam navzočih (11 kb)
19/02/2019 09:26
  Poimensko glasovanje (29 kb)
21/12/2018 09:46
 
Zapisnik (273 kb)
24/10/2018 03:42
  Seznam navzočih (69 kb)
19/02/2019 09:26
  Poimensko glasovanje (465 kb)
21/12/2018 09:46
Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov