Indeks 
Zapisnik
PDF 280kWORD 83k
Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Sjećanje
 4.Izjava Predsjedništva
 5.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 6.Sastav Parlamenta
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Provjera valjanosti mandata
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 11.Zatvaranje postupka ukidanja zastupničkog imuniteta
 12.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)
 15.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 16.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 17.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 18.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 19.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 20.Podnošenje dokumenata
 21.Plan rada
 22.Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost (rasprava)
 23.Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I (rasprava)
 24.Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a - Usklađenost proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a (rasprava)
 25.Budućnost hrane i poljoprivrede (rasprava)
 26.Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. (rasprava)
 27.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 28.Instrument za povezivanje Europe nakon 2020. (rasprava)
 29.Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (kratko predstavljanje)
 30.Održivo financiranje (kratko predstavljanje)
 31.Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (kratko predstavljanje)
 32.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 33.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 34.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 3. svibnja 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


3. Sjećanje

Predsjednik u ime Parlamenta odaje počast Nicole Fontaine, bivšoj predsjednici Europskog parlamenta.

Govorio je Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi odao počast Nicole Fontaine.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


4. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o stupanju na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka. Predsjednik je naglasio središnju ulou koju je Parlament imao u donošenju te uredbe i zahvalio izvjestitelju Janu Philippu Albrechtu, te je inzistirao na činjenici da će se novim propisima izbjeći da nova zloupotreba osobnih podataka milijuna građana može utjecati na rezultate izbora.

Predsjednik je također naveo sljedeće prioritete u području upravljanja tehnološkom revolucijom.


5. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 2. i 3. svibnja 2018.


6. Sastav Parlamenta

Nadležna francuska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Karine Gloanec Maurin umjesto Jean-Paula Denanot na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 11. lipnja 2018.

Parlament je primio na znanje da je ona izabrana.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Karine Gloanec Maurin sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


7. Sastav klubova zastupnika

James Carver više nije član Kluba zastupnika EFDD-a od 28. svibnja 2018. Pridružio se nezavisnim zastupnicima.


8. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Dobromira Sośnierza, Aleksandra Gabelica, Giancarla Scotte' i Danila Oscara Lancinija, s učinkom od 19. ožujka, odnosno 4. travnja, 17. travnja i 17. travnja 2018..


9. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika S&D-a zaprimio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor ECON: Giuseppe Ferrandino umjesto Uda Bullmanna

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Giuseppe Ferrandino umjesto Giannija Pittelle.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


10. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna francuska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Steeveu Brioisu i Sophie Montel u okviru sudskog postupka pokrenutog pri Visokom sudu u Nanterreu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


11. Zatvaranje postupka ukidanja zastupničkog imuniteta

Odbor JURI, koji je nadležan u tom području, obavijestio je predsjednika da je, slijedom odluke Prizivnog suda u Bukureštu koji je odbio žalbu kojom se htjela poništiti odluka suda u Bukureštu u okviru građanskog postupka u korist Victora Boştinarua, Odbor JURI bio prisiljen zatvoriti postupak u pogledu imuniteta, koji više nije imao nikakvo opravdanje. Postupak zaštite imuniteta stoga je zaključen.


12. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da nije zaprimio zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore koja je najavljena zapisnikom od srijede 2. svibnja 2018. (točka 10. zapisnika od 2.5.2018.).

Odbor ECON mogao je stoga započeti pregovore nakon isteka roka predviđenog u članku 69.c, stavku 2. Poslovnika.

°
° ° °

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na temelju Izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- Odbor ECON, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- Odbor TRAN, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Izvjestiteljica: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutra, u utorak 29. svibnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


13. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor TRAN dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P7_TA(2014)0389(COR02) Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 146. –185.) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. s ciljem donošenja gore navedene Direktive P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - Odbor TRAN)

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika, navedeni ispravak smatra se prihvaćenim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


14. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)

Predsjednik je najavio da nije od kluba zastupnika ili zastupnika koji dosežu barem niski prag zaprimio zahtjev za glasovanje o dvama zahtjevima za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom kako bi se dostavilo mišljenje o provedbi zakonodavstva EU-a o okolišu u područjima u kojima su utvrđeni najveći nedostaci, tj. u kvaliteti zraka i vode te otpadu, kako je najavljeno u zapisniku s dnevne sjednice od srijede 2. svibnja 2018. (točka 12. zapisnika od 2.5.2018.) i o ravnopravnosti spolova na europskom tržištu rada, kako je najavljeno u zapisniku s dnevne sjednice od srijede 2. svibnja 2018. (točka 26. zapisnika od 2.5.2018.).

U skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika, ti se zahtjevi stoga smatraju odobrenima.


15. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 30. svibnja 2018. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podnesena su dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom (članak 130.b Poslovnika):

- (O-000032/2018) koje su postavili Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria i Monica Macovei, Komisiji (Potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:): Odgovor EU-a na seksualno neprimjereno ponašanje u organizacijama za pružanje pomoći (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) koje je postavio Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji (15. svibnja) (B8-0021/2018).


17. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeće pitanje za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000054/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Komisiji: Reagiranje na predstavke o rješavanju pitanja nesigurnosti zaposlenja i zloupotrebe ugovora na određeno vrijeme (B8-0022/2018).


18. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom mjesečnog zasjedanja od veljače I 2018. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


19. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- izmjena br.1 Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu;

- Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane;

- Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

- Sporazum između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, za razdoblje od 2014. do 2020.;

- Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda;

- Sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost;

- Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA);

- Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode;

- Protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Unije i Republike Mauricijusa;

- Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.;

- Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA);

- Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji;

- Sporazum između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak.


20. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama, Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe(EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o zajedničkom postupku odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o proizvodima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.
Predsjednik će se u skladu skladu s člankom 325. stavkom 4. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Rezivorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE, TRAN, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 16. ugovora o funkcioniranju Europske unije o prijedlogu posavjetovati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ECON, EMPL, IMCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, IMCO, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

INTA

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2018. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

2) odbora

2.1) izvješća

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON - Izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH - Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON - Izvjestitelji: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o manipulacijama s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a (2017/2064(INL)) - TRAN - Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Izvješće o provedbi kontrolnih mjera za utvrđivanje usklađenosti proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a (2017/2129(INI)) - PECH - Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Izvješće o provedbi instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. (2017/2088(INI)) - AGRI - Izvjestitelj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Libiji (2018/2017(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o funkcioniranju schengenskog prostora (2017/2256(INI)) - LIBE - Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Izvješće o pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (2018/2009(INI)) - JURI - Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Izvješće o provedbi Strategije EU-a za mlade (2017/2259(INI)) - CULT - Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Izvješće o optimizaciji vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a (2017/2119(INI)) - PECH - Izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Izvješće o održivom financiranju (2018/2007(INI)) - ECON - Izvjestiteljica: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Izvješće o provedbi Direktive o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ) (2017/2087(INI)) - ENVI - Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke trgovinske politike (2017/2070(INI)) - INTA - Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Izvješće o provedbi zajedničkog radnog dokumenta službi (SWD(2015)0182) naslovljenog „Rodna jednakost i jačanje položaja žena: vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020. do preobrazbe života djevojčica i žena” (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE - FEMM - Izvjestiteljica: Linda McAvan - Izvjestiteljica: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Izvješće o provedbi Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (2016/2328(INI)) - LIBE - FEMM - Izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Izvješće o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (2016/2018(INI)) - JURI - AFCO - Izvjestitelj: Pavel Svoboda - Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE - Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG - Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG - Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Izvješće o budućnosti hrane i poljoprivrede (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI - Izvjestitelj: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) preporuka za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA -Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za svibanj II 2018. (PE 621.808/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Predsjednik je priopćio da je Konferencija predsjednika odobrila zahtjev Posebnog odbora za terorizam (TERR) da se valjanost njegovam andata produži za dva mjeseca.

To je produženje potrebno kako bi se odboru TERR omogućilo da izvrši svoj mandat.

Odluka će biti uvrštena u glasovanje u utorak i smatrat će se odobrenom ako ne bude prigovora.

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se glasovanje o izvješću Pavela Svoboda, Richarda Corbetta (A8-0170/2018) na temu Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (točka 20 PDOJ) prebaci na srijedu.

Govorio je Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se rasprava o izjavi Komisije u pogledu odluke SAD-a o uvođenju carinskih pristojbi na čelik i aluminij (točka 78. PDOJ) zaključi predstavljanjem prijedloga rezolucije o kojem će se glasati u četvrtak.

Govorili su: Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Alessia Maria Mosca koja se protivila zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (54 za, 233 protiv, 9 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao treća točka popodnevnog dijela dodaju izjave Vijeća i Komisije u pogledu mjera primjena i zadržavanja zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (bez rezolucije).

Govorili su: Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Victor Boştinaru koji se protivio zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (73 za, 215 protiv, 4 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao peta točka popodnevnog dijela doda usmeno pitanje Vijeću o Ugovoru o zabrani nuklearnog oružja.

Govorio je João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (142 za, 151 protiv, 5 suzdržanih).

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao druga točka popodnevnog dijela dodaju izjave Vijeća i Komisije na temu prekomjerne uporabe sile protiv izbjeglica i migranata, slučaj Mawda.

Govorili su: Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Tomáš Zdechovský koji se protivio zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odbio zahtjev (128 za, 149 protiv, 13 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se kao treću točku popodnevnog dijela doda usmeno pitanje Komisiji na temu Proširenje područja primjene poglavlja I. Uredbe Bruxelles II.a radi uključivanja registriranih partnerstava (preinaka) (bez rezolucije).

Govorila je Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev.

Parlament je poimeničnim glasovanjem odobrio zahtjev (150 za, 114 protiv, 10 suzdržanih).

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se kao drugu točku popodnevnog dijela doda izvješće Elisabette Gardini (A8-0180/2018) naslovljeno „Mehanizam Unije za civilnu zaštitu”.

Govorila je Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koaj je obrazložila zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorio je Edouard Martin, o daljnjem djelovanju nakon donošenja, 26. listopada 2017., Rezolucije o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u (točka 10 zapisnika od 26.10.2017.) (Predsjednik je osigurao da Predsjedništvo i Savjetodavni odbor nastavljaju djelovati u smjeru koji je htio Parlament).


22. Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) i Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz i Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Henna Virkkunen.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo i Ruža Tomašić.

Govorili su: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete i Violeta Bulc.

Rasprava je zaključena.


23. Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gabriel Mato, Ian Hudghton, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i Mireille D'Ornano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i João Ferreira.

Govorio je Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 29.5.2018..


24. Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a - Usklađenost proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a (rasprava)

Izvješće o optimizaciji vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a [2017/2119(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Izvješće o provedbi kontrolnih mjera za utvrđivanje usklađenosti proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a [2017/2129(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García i Linnéa Engström predstavile su izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Jarosław Wałęsa i Ruža Tomašić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Nicola Caputo.

Govorili su: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García i Linnéa Engström.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 29.5.2018. i točka 13.7 zapisnika od 30.5.2018..


25. Budućnost hrane i poljoprivrede (rasprava)

Izvješće o budućnosti hrane i poljoprivrede [2018/2037(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Seán Kelly (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Angélique Delahaye (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Maria Noichl (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Nedzhmi Ali (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Albert Deß, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clara Eugenia Aguilera García, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Waitz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi i Marijana Petir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr i Maria Gabriela Zoană.

Govorili su: Phil Hogan i Herbert Dorfmann.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika od 30.5.2018..


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

26. Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. (rasprava)

Izvješće o provedbi instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. [2017/2088(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Nuno Melo, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, i Albert Deß.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García i Marijana Petir.

Govorili su: Phil Hogan i Nicola Caputo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 29.5.2018..


27. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Ispravci P7_TA(2014)0212(COR01) i P8_TA(2016)0126(COR01) najavljeni su na plenarnoj sjednici 2. svibnja 2018. (točka 11 zapisnika od 2.5.2018.).

Budući da niti jedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu zahtijevali glasovanje o ispravku, u skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima.


28. Instrument za povezivanje Europe nakon 2020. (rasprava)

Izjava Komisije: Instrument za povezivanje Europe nakon 2020. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Marian-Jean Marinescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Wim van de Camp, Isabella De Monte i Massimiliano Salini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov i João Pimenta Lopes.

Govorila je Violeta Bulc.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 31.5.2018..


29. Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (kratko predstavljanje)

Izvješće o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva [2016/2018(INI)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Pavel Svoboda i Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda i Richard Corbett predstavili su tekst.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala i Notis Marias.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 13.9 zapisnika od 30.5.2018..


30. Održivo financiranje (kratko predstavljanje)

Izvješće o održivom financiranju [2018/2007(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer i Costas Mavrides.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 29.5.2018..


31. Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (kratko predstavljanje)

Izvješće o pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. [2018/2009(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Heidi Hautala i Costas Mavrides.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 29.5.2018..


32. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth i Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 621.808/OJMA).


34. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:42 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti