Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2714(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0239/2018

Arutelud :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hääletused :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0226

Protokoll
Teisipäev, 29. mai 2018 - Strasbourg

2. 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lara Comi, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria João Rodrigues, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Janusz Lewandowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš ja Roberta Metsola.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Monika Panayotova ja Jean Arthuis.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.10.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika