Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2714(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0239/2018

Keskustelut :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0226

Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg

2. Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ashley Fox, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lara Comi, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria João Rodrigues, sitoutumaton Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Janusz Lewandowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš ja Roberta Metsola.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi ja Jean-Paul Denanot.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Monika Panayotova ja Jean Arthuis.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial, S&D-ryhmän puolesta, Gérard Deprez, ALDE-ryhmän puolesta, ja Jordi Solé, Verts/ALE-ryhmän puolesta, vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, ECR-ryhmän puolesta, monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, GUE/NGL-ryhmän puolesta, vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.10.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö