Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2714(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0239/2018

Debatten :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0226

Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

2. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lara Comi, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Janusz Lewandowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš en Roberta Metsola.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Monika Panayotova en Jean Arthuis.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.10 van de notulen van 30.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid