Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2714(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0239/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0226

Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg

2. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ashley Fox, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lara Comi, Marco Zanni v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria João Rodrigues, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Janusz Lewandowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš a Roberta Metsola.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi a Jean-Paul Denanot.

Vystúpili: Günther Oettinger, Monika Panayotova a Jean Arthuis.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D Gérard Deprez v mene skupiny ALDE a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

— Bernd Kölmel v mene skupiny ECR o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

— Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.10 zápisnice zo dňa 30.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia