Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2714(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0239/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0226

Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

2. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lara Comi, Marco Zanni för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Janusz Lewandowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš och Roberta Metsola.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi och Jean-Paul Denanot.

Talare: Günther Oettinger, Monika Panayotova och Jean Arthuis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   José Manuel Fernandes, för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial, för S&D-gruppen, Gérard Deprez, för ALDE-gruppen, och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, för ECR-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.10 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy