Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0070(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0319/2017

Indgivne tekster :

A8-0319/2017

Forhandlinger :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Afstemninger :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0213

Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg

3. Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Richard Sulík (ordfører for udtalelse fra IMCO), Jean-Marie Cavada (ordfører for udtalelse fra JURI), David Casa for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias og João Pimenta Lopes.

Talere: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 29.5.2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik