Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0070(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0319/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0319/2017

Keskustelut :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Äänestykset :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0213

Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg

3. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius esittelivät mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Sulík (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Marie Cavada (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.10.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö