Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0070(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0319/2017

Ingediende teksten :

A8-0319/2017

Debatten :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Stemmingen :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0213

Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

3. Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Sulík (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Jean-Marie Cavada (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), David Casa, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 29.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid