Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0319/2017

Texte depuse :

A8-0319/2017

Dezbateri :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Voturi :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0213

Proces-verbal
Marţi, 29 mai 2018 - Strasbourg

3. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius și-au prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Richard Sulík (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Jean-Marie Cavada (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), David Casa, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 29.5.2018.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate