Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0319/2017

Predkladané texty :

A8-0319/2017

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0213

Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg

3. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyne: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius predstavili správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Sulík (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Jean-Marie Cavada (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 29.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia