Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

6. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.30.

Παρεμβαίνουν ο Bruno Gollnisch για να εγείρει διαδικαστικό θέμα (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση), ο László Tőkés (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή καθώς η παρέμβασή του δεν αφορά διαδικαστικό θέμα) και ο Ignazio Corrao (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή καθώς η παρέμβασή του δεν αφορά διαδικαστικό θέμα).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου