Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.1. Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (ψηφοφορία)

Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (άρθρο 197 του Κανονισμού)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Θεωρείται εγκριθέν χωρίς ψηφοφορία

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου