Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0329(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.5. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0208)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου